Jak čínsky napíšeme ONI?

阴天
yīn tiān
ZATAŽENÝ DEN
空气
kōngqì
VZDUCH
舒服
shūfu
(být) POHODLNÝ
他们
tāmen
ONI
Pinyin 汉字
SOUND ON