Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

modalVerbsX

Chtít    Umět    Moci   Muset   Potřebovat

____________________

     想要   <xiǎngyào>   [chtít]

我也想要回北京!   

<Wǒ yě xiǎngyào huí Běijīng!>   

Já také chtít vrátit (do) Peking!

Kombinace 想 <xiǎng> <yào> nicméně není příliš častá, slovesa se používají spíš samostatně – viz níže…

____________________


   想   <xiǎng>    [chtít, myslet, stýskat si]

Ve významu „chtít“ musíme bezprostředně spojit se slovesem:

跟她做爱。  

<Wǒ xiǎng gēn tā zuò’ài.>   

Já chtít s ona dělat lásku.   „Chci se s ní milovat.“ viz předložky

吃点什么?  

<Nǐ xiǎng chī diǎn shénme?>   

Vy chtít jíst trochu čeho?   „Co si dáte k jídlu?“

想不想去喝点咖啡?  

<Nǐ xiǎng bù xiǎng qù hē diǎn kāfēi?>   

Ty chtít nechtít jít pít trochu kávy?

Následuje-li vedlejší věta  <xiǎng> pak překládáme jako [myslet]:

她不会来。  

<Wǒ xiǎng tā bù huì lái.>   

Já myslet ona ne budoucnost(předpoklad) hui_přijít.   „Myslím, že nepřijde.“

汉语不太难。  

<Wǒ xiǎng hànyǔ bù tài nán.>   

Já myslet čínština ne příliš těžká. 

Následuje-li předmět nebo osoba,   <xiǎng> znamená STÝSKAT SI:

你。  

<Wǒ xiǎng nǐ.>   

[Já_stýskat si_ty.]

      CG-modalVerbs-1(xiang)

 

Nahoru

__________


   要  <yào>   [chtít]
Aby  <yào> znamenalo [chtít], pojíme jej s osobou nebo věcí:

这个。  

<Wǒ yào zhège.>   

Já chtít toto.

一杯啤酒。  

<Wǒ yào yībēi píjiǔ.>   

Já chtít jedna sklenice piva.

我不,谢谢。  

<Wǒ bùyào, xièxiè.>   

Já nechtít, děkuji.

这个多少钱?  

<Zhège yào duōshǎo qián?>   

Toto chtít kolik peněz?   „Kolik to stojí?“

      CG-modalVerbs-2(yaoA)
V kombinaci se slovesem se většinou jedná o naznačení budoucnosti, ale může sloužit také k formulování rady – pobídkyJe to logické. Když někomu radíme, že má něco dělat, můžeme buď direktivně použít např. slovo 应该   <yīnggāi> [měl bys] (viz níže), nebo můžeme jít na věc od lesa a pomocí jazyka člověka přesvědčit, že to takto chce udělat. (Srovnejte s anglickým „You don´t want to do this.“)多休息。  

<Nǐ yào duō xiūxi.>   

Vy chcete (měl byste) víc odpočívat.

少一点工作。  

<Nǐ yào shǎo yīdiǎn gōngzuò.>   

Vy chcete (měl byste) méně trochu pracovat.  „Měl byste o něco méně pracovat.“

      CG-modalVerbs-3(yaoB)
//Pro tzv. zápornou pobídku (někdo by neměl něco dělat) zpravidla nepoužíváme   不要 <bùyào>, ale zkratku…
    <bié>

走了!  

<Bié zǒule!>   

Neodcházejte!“

这样!  

<Bié zhèyàng!>   

[Ne(buďte)_tímto_způsobem.]  „Nechovej se tak!“

      CG-modalVerbs-4(bie)

Nahoru

____________________


    会   <huì>   [umět]   (naučená dovednost)

说中文吗?  

<Nǐ huì shuō zhōngwén ma?>   

Ty umět mluvit čínsky otázková částice ma?

说一点中文。   

<Wǒ huì shuō yīdiǎn zhōngwén.>   

Já umět mluvit trochu čínsky.

      CG-modalVerbs-5(hui)
Další funkcí     <huì>  je naznačení pravděpodobnosti. Viz sekce budoucnost.Nahoru

____________________

       <néng>   [moci]

我今天不来。   

<Wǒ jīntiān bù néng lái.>   

Já dnes ne moci příjít.

能不能给我便宜?    

<Nǐ néng bù néng gěi wǒ piányi?>   

Vy moci ne moci dát mi (to) levněji?

kraj1PODPORITXXX

能不能帮助我?  

<Nǐ néng bù néng bāngzhù wǒ?>   

Vy moci ne moci pomoct mi?

      CG-modalVerbs-6(neng)

 

____________________

K   <néng>  má významově velmi blízko další slovo…

   可以   <kěyǐ>   [být možný]

这里可以抽烟吗?  

<Zhèli kěyǐ chōuyān ma?>   

Tady být možný kouřit ma?

可以这样吗?   

<Kěyǐ zhèyàng ma?>   

Být možný tímto způsobem ma?   „Může to být takto?“

      CG-modalVerbs-7(keyi)

 

Základní rozdíl mezi <néng> <kěyǐ> vnímám v tom, že <néng> bývá spíš svázané s jednotlivcem (on může přijít, protože má čas), zatímco <kěyǐ> se váže spíš k možnostem daným okolím (tady se může kouřit, toto tlačítko můžete zmáčknout). Nicméně oddělit, kde končí podmínky jednotlivce a začínají podmínky okolí, není vždy zcela jednoznačné. Snad proto se použití obou těchto slov často prolíná. Je to opět jeden z jevů, který je asi třeba naposlouchat.

____________________

   应该   <yīnggāi>   [„should“]

应该这样做。   

<Nǐ yīnggāi zhèyang zuò.>   

Ty měl bys takto dělat.

应该走了。   

<Wǒ yīnggāi zǒu le.>   

Já měl bych jít (odejít).

应该知道。   

<Tā yīnggāi zhīdào.>   

On měl by (to) vědět.   „(Určitě) to bude vědět.“

      CG-modalVerbs-8(yinggai)

 

Nahoru

____________________

   <děi>   [muset]

对不起,我走了。   

<Duìbùqǐ, wǒ děi zǒu le.>   

Promiňte já muset odejít změna stavu le.

我还去买一些东西。   

<Wǒ hái děi qù mǎi yīxiē dōngxi.>   

Já ještě muset jít koupit nějaké věci.

      CG-modalVerbs-9(dei)

 

Nahoru

____________________


   需要   <xūyào>  [potřebovat]

爸爸,我需要你的钱!  

<Bàba, wǒ xūyào nǐ de qián!>   

Tati, já potřebovat tvoje peníze!

我真的需要你!   

<Wǒ zhēnde xūyào nǐ!>   

Já opravdu potřebovat ty!

      CG-modalVerbs-10(xuyao)

 

Nahoru