Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

questionX

Kurz čínštiny online: Otázky v čínštině

Základní způsoby kladení otázek

POZOR: Tyto způsoby nelze vzájemně kombinovat

 

1. OTÁZKOVÁ ČÁSTICE, nejčastěji  <ma>

Za oznamovací větu umístíme na konec (při zachovaném slovosledu) částici ma, tím vytvoříme otázku.

他是学生。      

<Tā shì xuéshēng.>  

ON JE STUDENT.

 

他是学生      

<Tā shì xuéshēng ma?>

JE STUDENT?

 

中文好学?        

<Zhōngwén hǎoxué ma?>  

Čínština dobře studovat ma? 

STUDUJE SE ČÍNŠTINA DOBŘE?

 

2. SLOVESO – ZÁPOR – SLOVESO

 

是不是中国人?       

<Tā shìbushi Zhōngguórén?>  

JE ČÍŇAN?

 

要不要喝点茶?       

<Nǐ yàobuyao hē diǎn chá?>  

Ty budeš nebudeš pít trochu čaje?  

DÁŠ SI TROCHU ČAJE?

 

有没有中国朋友?       

<Nǐ yǒumeiyou Zhōngguó péngyǒu?>  

Ty máš nemáš čínský kamarád?

MÁŠ ČÍNSKÉ PŘÁTELE?

.

3. OTÁZKOVÉ SLOVO

shenme

这是什么?       

<Zhè shì shénme?>  

Toto být co?

CO TO JE?

 

这是什么茶?       

<Zhè shì shénme chá?>  

Toto být jaký čaj?

CO JE TO ZA ČAJ?

 

shenmeshihou

什么时候要去中国?       

<Nǐ shénmeshíhou yào qù Zhōngguó?> 

Ty kdy budoucnost jet (do) Čína?

KDY POJEDEŠ DO ČÍNY?

 

我们什么时候要去吃饭?       

<Wǒmen shénmeshíhou yào qù chīfàn?>   

My kdy jít jíst?

KDY SE PŮJDEME NAJÍST?

Viz téma čas

 

 

shei

他是      

<Tā shì shéi?>  

On být kdo?

KDO TO JE?

 

这是的车?      

<Zhè shì shéi de chē?>  

Toto být čí vůz?

ČÍ JE TO AUTO?

 

nali

你在哪里      

<Nǐ zài nǎli?>   

Ty být_v  kde?

KDE JSI?

 

你从哪里来?      

<Nǐ cóng nǎli lái?>  

Ty z (od) kde přicházet?  

ODKUD JSTE?

 

nage

这里有很多东西。你最喜欢哪一个?      

<Zhè li yǒu hěnduō dōngxi. Nǐ zuì xǐhuan nǎyīge?>  

Tady být hodně věcí. Ty nej mít rád která_(jedna)?

JE TADY HODNĚ VĚCÍ. KTERÁ SE TI LÍBÍ NEJVÍC?

 

你是国人?       

<Nǐ shì guórén?>   

Ty být člověk-kterého-státu?

 

ji

076jiCZF

你有几个中国朋友? 

<Nǐ yǒuge zhōngguó péngyǒu?> 

Ty mít kolik čínských kamarádů?

 

现在点?       

<Xiànzài diǎn?>   

Teď kolik hodin?

 

duoshao

中国有多少人口?          

<Zhōngguó yǒu duōshǎo rénkǒu?>

Čína mít kolik obyvatel?

 

这个多少钱?         

<Zhège duōshǎo qián?> 

Toto kolik peněz?  

KOLIK TO STOJÍ?

078duofxsm

duo

多大了?            

<Nǐ duōdà le?>   

Ty jak velký?   

KOLIK TI JE?

 

长城多长?             

<Chángchéng duōcháng?>

Čínská zeď (je) jak dlouhá?

 

你在欧洲多长时间了?             

<Nǐ zài Ōuzhōu duōchángshíjiān le?>

Ty v Evropě jak dlouhý čas změna stavu?  

JAK DLOUHO JSI V EVROPĚ?  viz sekce čas

 

zenme

这个汉语怎么说?            

<Zhège hànyǔ zěnme shuō?>    

Toto čínsky jak říct?

JAK SE TO ŘEKNE ČÍNSKY?

 

天安门怎么走? 

<Tiān’ānmén zěnme zǒu?>   

Tiān’ānmén jak jít?  

JAK SE DOSTAT NA TIAN’AN MEN?

 

怎么没来?            

<Nǐ zěnme méi lái?>    

Ty „jaktožes“ nepřišla?

zenmenameCZ

081nizenmewangleSMx

 

zenmeyang

你最近怎么样?             

<Nǐ zuìjìn zěnmeyàng?>   

Ty poslední dobou jak?   

JAK SE TI DAŘÍ POSLEDNÍ DOBOU?

 

这部电影怎么样?             

<Zhè bù diànyǐng zěnmeyàng?>   

Tento film jak?

JAKÝ JE TEN FILM?

 

他汉语说得怎么样?             

<Tā hànyǔ shuō de zěnmeyàng?>   

„On čínsky mluví jak?“ více viz komplement

oddeleni2

cvičení zde OTAZKOVASLOVA