Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Být v čínštině

tobe@ klikni na hlavu, chceš-li o kategorii výš

slovesaByt

 

Čínština rozlišuje tři základní slovesa BÝT: být NĚKÝM, být NĚKDE a VYSKYTOVAT SE.

Krom toho také jinak pracuje s tím, co v češtině označujeme jako přídavná jména

oddeleni2

      <shì>   být někým, něčím

Někdo (nebo něco) je někým nebo něčím…

这位(人)        

<Zhè wèi (rén) shì sheí?>  

Tento (člověk) být kdo?  otázková slova

 

这位我的同事         

<Zhè wèi shì wǒ de tóngshì.>   

Toto být můj kolega.

 

中国人吗        

<Tā shì Zhōngguórén ma?>  

On být Číňan?

 

不,他不是中国人         

<Bù, tā bùshì Zhōngguórén.>  

Ne, on nebýt Číňan.

 

那,他是不是日本人         

<Nà, tā shìbushi Rìběnrén?>  

Tak tedy, on být-nebýt Japonec?

 

,他日本人。

<Shì, tā shì Rìběnrén.>  

Ano, on být Japonec.

oddeleni2

 

      <zài>   být někde

Někdo (nebo něco) je někde…

哪里        

<Nǐ zài nǎli?>  

Ty být v kde?   „Kde jsi?“

 

咖啡馆。        

<Wǒ zài kāfēiguǎn.>  

Já být v kavárna.

 

妈妈吗?

<Māma zài ma?>  

Maminka být v (tam, tady)?  „Je (tam, tady) maminka?“

 

妈妈现在不在

<Māma xiànzài bùzài.>  

Maminka teď nebýt v (tady).

oddeleni2

     <yǒu>   někde se vyskytovat (there is, there are)

Někde něco (nebo někdo) je… (Nějaké místo někoho nebo něco – MÍT je další důležitý význam tohoto znaku.)

那里很多人。         

<Nàli yǒu hěnduō rén.>  

Tam být, existovat hodně lidí.

TAM JE HODNĚ LIDÍ.

人说汉语很难。         

<Yǒu rén shuō hànyǔ hěn nán.>  

Existují lidé říkat čínština být těžký.   

ŘÍKÁ SE, ŽE ČÍNŠTINA JE TĚŽKÁ.

 

这里附近有没有银行        

<Zhèli fùjìn yǒuméiyǒu yínháng?>  

Tady v okolí existovat-neexistovat banka?  

JE TADY V OKOLÍ BANKA?

 

这里附近没有银行          

<Zhèli fùjìn méiyǒu yínháng.>  

Tady v okolí neexistovat banka.

TADY V OKOLÍ NENÍ BANKA.

bankaPODPORITXXXzhichikrajKrajAnimace

()问题            

<Méi(yǒu) wèntí!>  

Neexistuje problém.  „Není problém!“

(Záporem pro  <yǒu> je vždy  <méi> !)
      CG-verbsBe-3(you)

088renhenduo

oddeleni2

4. být nějakým

<dà> [být) velký

<hǎo> (být) dobrý

聪明 <cōngming> (být) chytrý

<guì> (být) drahý

Slova jako tato mohou být v čínštině jak přídavným jménem, tak slovesem – proto je píšeme s (být).
Tato jejich schopnost logicky vylučuje použití  <shì>, jelikož dvě slovesa by se ve větě navzájem navzájem bila.
Nicméně… Pokud bychom je použili samotná jen tak, jak jsou, budeme srovnávat. (Víc ke srovnávání zde.)

这个贵          

<Zhège guì.>

Toto být dražší.

中国大          

<Zhōngguó dà.>  

Čína být větší.

Abychom slovesa „zabrzdili“, aby nešla do srovnávání, používáme v kladných větách..

      <hěn>

这个贵。

<Zhège hěn guì.>  

Toto (být) drahé.

.

聪明。      

<Tā hěn cōngming.>  

Ona (být) chytrá.

中国人          

<Zhōngguórén hěn duō.>  

Číňanů (být) hodně.

 oddeleni2
V záporných větách stačí samotná záporka  <bù>, která sloveso sama o sobě zabrzdí, takže v záporných větách 很 <hěn> jakožto brzdu nepoužíváme.
 oddeleni2

这个真便宜          

<Zhège zhēn  piányi.>  

Toto opravdu ne(být) levné.

这样          

<Zhèyàng hǎo.>  

Takto ne(být) dobré.

捷克          

<Jiékè dà.>  

Česko ne(být) velké.

      CG-verbsBe-4(hen)