Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ukoncenaAkceLEx

Základním prostředkem pro vyjádření času v čínštině je samotné určení času.

Nicméně pokud potřebujeme zdůraznit, že akce je ukončena, používáme částici <le>, kterou klademe bezprostředně za sloveso.

下雨了fincernaFsm

 

我昨天喝不少绿茶。  

<Wǒ zuótiān hēle bù shǎo lǜchá.>  

Já včera pít le nemálo zeleného čaje.

我在中国买很多中文书。  

<Wǒ zài Zhōngguó mǎile hěnduō Zhōngwén shū.>  

Já v Číně koupit le hodně čínských knih.

我给他说,可是他不听。 

<Wǒ gěi tā shuōle, kěshì tā bù tīng.>  

Já jemu říkat le, ale on neposlouchat.  

      CG-pastLe-1(le)

 

Ačkoli  <le> pro ukončený děj používáme většinou v minulosti, lze jej použít i pro situace v budoucnu…

我喝这个茶,就去上课。  

<Wǒ hēle zhège chá, jiù qù shàngkè.>

Já vypít le tento čaj, nato jít nastoupit lekce. „Jakmile vypiji tento čaj, půjdu na kurz.“

Tato věta nám ukazuje, že <le> je zde prostě a jednoduše indikátorem ukončení akce, která ale není nutně svázaná s minulým časem.

__________

Pokud se akce právě stala, umístíme  <le> nikoli za sloveso, ale na konec věty:

我买书了

<Wǒ mǎi shūle.>

(Koupil jsem knihy – právě vycházím z obchodu.)

__________

 <le> (jakožto indikátor ukončení akce) nepoužíváme se slovesy, která nelze považovat za slovesa jednorázové akce – například

知道 <zhīdào> [vědět]

<xiǎng> [myslet]

认识 <rènshi> [znát]

<shì> [být něčím] 

 <zài> [být někde]

Chceme-li říct „věděl jsem“, vyjádříme minulost jednoduše časovým určením, např.:

我以前知道。<wǒ yǐqián (dříve) zhīdào.>

__________

   没有 <méiyǒu>

Zápor (nejen pro ukončený děj ale i pro minulost všeobecně) vytváříme pomocí 没(有) <méiyǒu>, <le> mizí.

 

我昨天()喝咖啡。

<Wǒ zuótiān méi(yǒu) hē kāfēi.>

Já včera ne pít káva.

 

()问我。 

<Tā méi(yǒu) wèn wǒ.>  

On ne ptát se já.

 

你为什么()给我说?

<Nǐ wèishéme méi(yǒu) gěi wǒ shuō?>

Ty proč ne pro já říct? „Proč jsi mi to neřekl?“

 

()买,因为太贵了。

<Wǒ méi(yǒu) mǎi, yīnwèi tài guì le.>   

Já ne koupit, protože (to) příliš drahé.  

(<le> je součást konstrukce s  <tài>) 

      CG-pastLe-2(meiyou)
__________

K otázce používáme modul 有没有 <yǒumeiyou>, opět bez <le>. 

(Jsou i jiné způsoby, ale tento je, myslím, nejstravitelnější.)

 

你以前有没有在中国工作?  

<Nǐ yǐqián yǒuméiyǒu zài Zhōngguó gōngzuò?>

Ty dříve youmeiyou v Čína pracovat?  „Pracoval jsi dřív v Číně?“

 

有没有收到我的短信?  

<Nǐ yǒuméiyǒu shōudào wǒ de duǎnxìn?>

Ty youmeiyou obdržet má SMS?

 

有没有给你说?   

<Tā yǒuméiyǒu gěi nǐ shuō?> 

On youmeiyou pro ty říct?

      CG-pastLe-3(youmeiyou)

 

S tímto tématem souvisí také změna stavu, zkušenost v minulosti, okolnosti děje 
0101leguozheX