Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kurz čínštiny online: Okolnosti děje

okolnostiDejeX

Vazbu shi… de  (是…的) používáme, hovoříme-li o tzv. okolnostech (minulého) děje.

oddeleni2

Okolnosti děje jsou dodatečné informace, které doplňují naše povědomí o tom, kdy, jak, kde – zkrátka za jakých okolností  – k nějakému ději (o kterém jsme už předtím byli informováni) došlo.

Vezměme příklad – Nejprve se dozvídáme, že se něco přihodilo:

我买一本书。

<Wǒ mǎile yī běn shū.>

„Koupil jsem jednu knihu.“  více v ukončená akce

我去中国

<Wǒ qùguo Zhōngguó.>

Byl jsem v Číně.“  více v zkušenost v minulosti

Věty, které poprvé uvádějí nějakou informaci z minulosti na scénu, tvoříme zpravidla pomocí  le a guo (viz minulost).

0107shideNEWx

Avšak jakmile byla situace nastíněna a my chceme slyšet víc, ptáme se (a odpovídáme) pomocí vazby shi… de.

A1:我买了一本书。

<Wǒ mǎile yī běn shū.>

„Koupil jsem jednu knihu.“

B1:在哪里买

<Nǐ shì zài nǎli mǎi de?>

„Kde jsi jí koupil – doslova „ty jsi kde ji koupiv?“ :)

A2:在书店买

<Wǒ shì zài shūdiàn mǎi de.>

„Koupil jsem jí v knihkupectví.“

Další příklady:

A1: 你们在哪里认识

<Nǐmen shì zài nǎli rènshi de?>  

Vy být kde „seznámivší se“?  „Kde jste se seznámili?“

 B1: 我们在北京认识

<Wǒmen shì zài Běijīng rènshi de.> 

„Seznámili jsme se v Pekingu.“

      CG-CircumstancesOfEvent

Samozřejmě, že i pokud teprve sdělujeme, že k něčemu došlo, můžeme do promluvy informace o čase a místě zahrnout…

我昨天在书店买一本书。

<Wǒ zuótiān zài shūdiàn mǎile yī běn shū.>  

V obchodě jsem si včera koupil jednu knihu.“

Musíme zkrátka rozlišovat, jestli informaci sdělujeme poprvé (le, guo), nebo rozšiřujeme něco, o čem už víme, že proběhlo (shi… de).

oddeleni2

Krom okolností děje můžeme tuto vazbu použít například také takto:

做什么

<Tā shì zuò shénme de?> 

On  je dělat co de?  („On je co dělající?“ – „Co on dělá (za práci)?“)

oddeleni2

S tímto tématem souvisí také ukončená akcezkušenost v minulosti – vše podkapitoly tématu MINULOST

Tato vazba je hojně využita v dialogu Tentokrát…     

 

… a ve frázi „PROČ“     weishenmeCZFinalXXX (kopie)

 

CVIČENÍ: OKOLNOSTI