Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

minulaZkusenostX

Základním prostředkem pro vyjádření času v čínštině je samotné určení času.

Nicméně říkáme-li, že k něčemu někdy došlo – ve smyslu, že s tím máme zkušenost – přidáváme ke slovesu příponu <guo>.

<guo>

Srovnejte:

我买汽车。

<Wǒ mǎi le qìchē.>

Já koupit le auto.

„Koupil jsem auto“ – ve smyslu, že akce kupování auto byla ukončena

我买汽车。

<Wǒ mǎi guo qìchē.>

Já koupit guo auto.

„(Někdy) jsem kupoval auto“ – ve smyslu, že vím, jaké to je kupovat auto – mám s tím zkušenost.

 

他去中国。

<Tā qù le Zhōngguó.>

On jet le Čína. „(Od)jel do Číny.“

 

他去中国。

<Tā qù guo Zhōngguó.>

„Byl v Číně.“ – někdy byl v Číně

Zápor: jedná se o zápor v minulosti, čili pomocí vazby 没(有) <méi(yǒu)>, s jedním důležitým detailem – <guo> na rozdíl od v záporu zůstává.

 

汽车。

<Wǒ méi mǎi guo qìchē.>

„(Nikdy) jsem nekupoval auto.“

 

中国。

<Tā méiguo Zhōngguó.>

„(Nikdy) nebyl v Číně.“

      CG-pastGuo-12

Otázka: opět pomocí modulu 有没有 <yǒumeiyou>
<guo> opět zůstává.

有没有这部电影?

<Nǐ yǒu méiyǒu kàn guo zhè bù diànyǐng?>

Ty youmeiyou vidět guo tento film? „Viděl jsi tento film?“

 

有没有给你讲这个故事?

<Tā yǒu méiyǒu gěi nǐ jiǎng guo zhège gùshì?>

On youmeiyou pro ty (tobě) vyprávět guo tento příběh?] gei viz předložky

      CG-pastGuo-3
__________
V souvislosti se zkušeností v minulosti se často používá slovo…
从来 <cónglái> [nikdy]
从来 <cónglái> používáme pouze pro minulost – „Nikdy jsem to nedělal.“ – nikoli pro budoucnost.

从来没买汽车。

<Wǒ cónglái méi mǎi guo qìchē.>

Nikdy jsem nekupoval auto.“

 

从来没做中国饭。

<Wǒ cónglái méi zuò guo zhōngguó fàn.>

Já nikdy ne dělat guo čínské jídlo. „Nikdy jsem nevařil čínské jídlo.“

      CG-pastGuo-4
____________________

S tímto tématem souvisí také ukončená akce, změna stavu, okolnosti děje – vše podkapitoly tématu MINULOST

 

0101leguozheX