Čínské fráze

Pozdravy

DOBRÝ DEN! <Nǐ hǎo> 你好!      

DOBRÉ RÁNO!  <Zǎoshang hǎo!> 早上好!

DOBRÉ RÁNO!  <Zǎo!> 早!      

VÍTEJTE!  <Huānyíng guānglín!> 欢迎光临!      

DOBROU NOC!  <Wǎn’ān!>  晚安!      

NASHLEDANOU!  <Zài jiàn!>  再见!      

NASHLEDANOU! (říká hostitel odcházejícímu hostu)  <Màn zǒu!>  慢走!      

PŘIJĎTE ZAS! (např. v obchodě či restauraci)  <Zài lái!> 再来!      

oddeleni2

Poděkování

DĚKUJI!  <Xièxiè!>  谢谢!  

DĚKUJI UCTIVĚ!  <Fēicháng gǎnxiè!>  非常感谢!        

DÍKY ZA LASKAVOST!  <Máfan nǐ le!>  麻烦你了!

NEDĚKUJTE!  <Bù xiè!>  不谢!  

NENÍ ZAČ! (Není třeba děkovat!)  <Bù yòng xiè!>  不用谢!  

NENÍ ZAČ! (Nebuďte přehnaně upejpavý)  <Bù kèqi!>  不客气! 

 

Omluva

PROMIŇTE!  <Duì bù qǐ!>  对不起!   

NIC SE NEDĚJE!  <Méi guānxi!>  没关系! 

NIC SE NEDĚJE! (neformální)  <Méi shì!>  没事!  

NENÍ PROBLÉM!  <Méi wèntí!>  没问题!  

 

Jak to jde?

DLOUHO JSME SE NEVIDĚLI!  <Hǎo jiǔ bù jiàn le!>   好久不见了!

JAK TO JDE?  <Nǐ zěnme yàng?>   你怎么样?

DOBŘE, DĚKUJI!  <Hěn hǎo,xièxie!>   很好, 谢谢!

viz. angl. NOT BAD  <bù cuò!>  不错! 

UJDE TO  <hái kěyǐ>   还可以  

NIC MOC <mǎma hūhu>  马马虎虎  

NE PŘÍLIŠ DOBŘE  <bù tài hǎo>   不太好  

 

V restauraci

JE TO CHUTNÉ?  <Hǎochī ma?>  好吃吗?

JE TO VELMI CHUTNÉ!  <Hěn hǎochī!>  很好吃!

JE TO DOBRÉ? (o nápoji či o polévce)  <Hǎohē ma?>  好喝吗?  

JE TO DOBRÉ! (o nápoji či o polévce)  <Hěn hǎohē!>  很好喝! 

DEJTE SI JEŠTĚ!  <Duō chī yīdiǎn!>  多吃一点!  

JSEM PLNÝ/Á.  <Wǒ chībǎo le.>  我吃饱了。 

DNES PLATÍM JÁ! (doslova “dnes zvu hosty”)  <Jīntiān wǒ qǐngkè!>  今天我请客!

Rozkliknutím těchto tlačítek objevíte spoustu užitečných frází s originálními infografikami, audiem, někdy dokonce videi.

FRAZENEW

FRAZENEW1 FRAZENEW3 fraze3new (kopie) FRAZENEW4xNew (kopie)fraze5cz (kopie)

yilupinganFin (kopie)

Tradičně se Číňané zdravili spontánní větou typu:

chifanlemaNepohybSM

 

 

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.