Čínské fráze

FRAZENEW

Rozkliknutím těchto tlačítek objevíte spoustu užitečných frází s originálními infografikami, audiem, někdy dokonce videi. 

FRAZENEW1 FRAZENEW3 fraze3new (kopie) FRAZENEW4xNew (kopie)fraze5cz (kopie)

 

Pozdravy

你好! <Nǐ hǎo> Dobrý den!

早上好!<Zǎoshang hǎo!> Dobré ráno!

欢迎光临!<Huānyíng guānglín!>  Vítejte!

晚安!<Wǎn’ān!> Dobrou noc!

再见! <Zài jiàn!> Nashledanou!

慢走 <Màn zǒu!> Nashledanou! (říká hostitel odcházejícímu hostu)

再来! <Zài lái!> Přijďte zas! (např. v obchodě či restauraci)

yilupinganFin (kopie)

Tradičně se Číňané zdravili spontánní větou typu:

chifanlemaNepohybSM

oddeleni2

Poděkování

谢谢! <Xièxiè!> Děkuji!

非常感谢! <Fēicháng gǎnxiè!> Děkuji mnohokrát!

麻烦你了!<Máfan nǐle!> Děkuji! (Poděkování za prokázanou službu)

不谢! <Bù xiè!> Neděkujte!

不用谢! <Bùyòng xiè!> Není zač! (Není třeba děkovat!)

不客气! <Bù kèqi!> Není zač! (Nebuďte /přehnaně/ upejpavý) 

oddeleni2

Omluva

对不起!  <Duì bù qǐ!Promiňte!

没关系! <Méi guānxi!> Nic se neděje!

没事! <Méi shì!> Nic se neděje! (neformální)

没问题! <Méi wèntí!> Není problém! 

oddeleni2

Jak to jde?

好久不见了!<Hǎojiǔ bùjiànle!> Dlouho jsme se neviděli!

你怎么样?<Nǐ zěnme yàng?> Jak to jde?

很好, 谢谢!<Hěn hǎo,xièxiè!> Mám se dobře, děkuji!

不错!<Bù cuò!> viz. angl. “Not bad!”

还可以。<Hái kěyǐ.> Ujde to.

马马虎虎。<Mǎma hūhū.> Jakž takž.

不太好。<Bù tài hǎo.> Ne příliš dobře.

oddeleni2

V restauraci

好吃吗?<Hǎo chī ma?>  Je to chutné?

很好吃!<Hěn hǎo chī!>  Je to velmi chutné!

好喝吗?<Hǎo hē ma? Je to dobré? (o nápoji či o polévce)

很好喝!<Hěn hǎo hē!>  Je to velmi dobré! (o nápoji či o polévce)

多吃一点!<Duō chī yīdiǎn!>  Dejte si ještě!

我吃饱了。<Wǒ chī bǎole.>  Jsem plný/á.

今天我请客!<Jīntiān wǒ qǐngkè!>  Dnes platím já! (doslova dnes zvu hosty)

oddeleni2

vyukaProNarocne

 

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.