FRAZENEW

Fraze3CZ (kopie)

více k tvorbě otázek:  questionX

Další možnosti:

不错!<Bù cuò!> viz. angl. “Not bad!”

还可以。<Hái kěyǐ.> Ujde to.

不太好。<Bù tài hǎo.> Ne příliš dobře.

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.