YAO Chtít něco

// CHTÍT (někoho, něco) /  <yào>       

// CO, JAKÝ? / 什么 <shénme>       

 

你要什么?      

<Nǐ yào shénme?>  

Ty chtít co? 

 

我要      

<Wǒ yào chá.>  

Já chtít čaj. 

 

你要什么茶?      

<Nǐ yào shénme chá?>  

Ty chtít jaký čaj? 

 

我要绿茶。      

<Wǒ yào lǜchá.>  

Já chtít zelený čaj. 

 

Přeložte: NECHCI ZELENÝ ČAJ, CHCI TEBE!

KLÍČ
klic1-2b

 

// pokud za  <yào> následuje sloveso, zpravidla NAZNAČUJE BUDOUCNOST

// PÍT /  <hē>        

 

你要喝什么?      

<Nǐ yào hē shénme?>  

Ty budoucnost pít co? 

CO BUDETE PÍT?

 

要喝水。      

<Wǒ yào hē shuǐ.>  

Já budoucnost pít voda.

DÁM SI VODU.

 

要喝茶。      

<Wǒ yào hē chá.>  

Já yao pít čaj.

DÁM SI ČAJ.

 

我要喝果汁      

<Wǒ yào hē guǒzhī.>  

Já yao pít džus.

DÁM SI DŽUS.

 

我要喝啤酒      

<Wǒ yào hē píjiǔ.>  

Já yao pít pivo.

DÁM SI PIVO.

 

 

Součást Lekce 1.2

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.