Základní číslovky

TATO SEKCE BYLA VLOŽENA DODATEČNĚ A JE ROZPRACOVANÁ

 <yī>  1

 <èr>  2

 <sān>  3

 

// když počítáme, přidáváme mezi číslovku a předmět počítací slovo

// nejčastějším počítacím slovem je  <ge>

// při počítání je u DVOJKY změna,  <èr> se mění na 两 <liǎng>

 

一个 <yīge>  JEDEN

两个 <liǎngge>  DVA

三个 <sānge>  TŘI

 

我要一个。我要两个。我要三个。

<Wǒ yào yīge. Wǒ yào liǎngge. Wǒ yào sānge.>

CHCI JEDNO, CHCI DVĚ, CHCI TŘI.

 

我要一个啤酒。我要两个啤酒。我要三个啤酒。

<Wǒ yào yīge píjiǔ. Wǒ yào liǎngge píjiǔ. Wǒ yào sānge píjiǔ.>

CHCI JEDNO PIVO, CHCI DVĚ PIVA, CHCI TŘI PIVA.

 

 <sì> 4

 <wǔ> 5

 <liù> 6

 

 <qī> 7

 <bā> 8 

 

 <jiǔ> 9

 <shí> 10

 

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.