Přijít a jít

// jít někam /  <qù>  (použití bez předložky)

你去哪里?      

<Nǐ qù nǎli?>  

Ty jít kam? 

KAM JDEŠ?

 

我去茶馆      

<Wǒ qù cháguǎn.>  

Já jít čajovna.

JDU DO ČAJOVNY.

 

Přeložte: JEDU PRACOVAT DO ČÍNY.

klikni pro řešení

klic2-1af

PŘIJÍT /  <lái>        

你也要来吗?

<Nǐ yě yào lái ma?>  

Ty taky budoucnostYAO přijít otázkaMA?

PŘIJDEŠ TAKY?

 

Přeložte: PŘIJDEŠ TAKY DO ČAJOVNY?

key

你也要来茶馆吗?

<Nǐ yě yào lái cháguǎn ma?> 

 

Součást Lekce 2.1