Lekce 2.3

Lekce čínštiny online: Tam je spousta věcí

2015L23 (kopie)

ExtraSMchineseffectFB   sloveso  <yǒu> neznamená pouze mít, vlastnit. Také znamená někde se vyskytovat – jako anglické there is

1. 那里有很多东西。      

<Nàli yǒu hěnduō dōngxi.>  

Tam být hodně věcí.

.

ExtraSMchineseffectFB   dívat se /   <kàn>. Zdvojíme-li sloveso, dostaneme dokonavý vid – z “dívat se” se stane “podívat se

ExtraSMchineseffectFB   částice  <ba> na konci věty tvoří pobídku

2. 我们去看看吧!      

<Wǒmen qù kànkan ba!>  

My jít podívat se pobídka_ba.   “Pojďme se podívat!”

 

3. 你最喜欢哪一个?      

<Nǐ zuì xǐhuan nǎ yīge?>  

Ty nej mít rád která jedna?  “Která se ti líbí nejvíc?”

 

4. Přeložte: NEJVÍC SE MI LÍBÍ TATO!

klíč

我最喜欢这个!      

<Wǒ zuì xǐhuan zhèige!>  

.

ExtraSMchineseffectFB     <yào> neznamená jen chtít. Také indikuje budoucí čas

5. 你要买吗?      

<Nǐ yào mǎi ma?>   

Ty yao koupit ma? “Koupíš (jí)?”

 

6. 我现在不要买…       

<Wǒ xiànzài bù yào mǎi…>   

Já teď ne yao koupit… “Teď jí nekoupím…”

 

7. 我现在没有      

<Wǒ xiànzài méiyǒu qián.>   

Já teď nemít peníze.

Jak čínsky napíšeme PŘIJÍT?

hóng
ČERVENÝ
lái
PŘIJÍT
de
částice de
zuì
NEJ
SOUND ON

sipkaVlevo8 (kopie)stred8 (kopie) sipkaVpravo8 (kopie)

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.