Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Úvod: Znaky

Úvod do lekcí – čínské znaky – z čeho se skládají a jak je správně psát

oddeleni2

Co to ty čínské znaky vlastně jsou?

 • Jen menšina čínských znaků dnes funguje jako obrázkové písmo, u kterého existuje vizuální spojitost mezi věcí, kterou zachycuje, a znakem, který jí reprezentuje. Ale například znak <mù> [dřevo] vypadá stále jako strom.
 • Spojitost mezi znaky a věcmi, které zachycovaly, byla dříve mnohem silnější. Nicméně s tím, jak se jazyk spolu s písmem vyvíjel a zachycoval stále abstraktnější věci, se i logika čínských znaků stávala čím dál sofistikovanější a abstraktnější. 
 • Většina znaků dnes – s trochou zjednodušení – funguje tak, že jedna část (říkáme jí fonetikum) v sobě nese výslovnost – respektive spíš nápovědu k výslovnosti, zatímco druhá (radikál) zpravidla souvisí s významem.

Podívejte se na následující animaci. Vidíte, že jedna část zůstává stejná a jelikož se jedná o fonetikum, bude výslovnost podobná. V dolním levém rohu vidíte výslovnost znaku – všimněte si, že se mění jen první písmeno (a tón).

genhen2

Dalším termínem, který je v souvislosti s čínskými znaky třeba znát, je radikál. Radikály – to je množina zhruba 200 nejčastějších komponentů, které se ve znacích opakují, potažmo se vzájemně kombinují.

Znak v naší animaci  s radikálem [strom] znamená [kořen], s radikálem [srdce] se jedná o slovo [nenávidět] – zde vidíte, že radikál souvisí s významem.

oddeleni2

Na tomto vizuálu vidíte, že znak DIVNÝ je fonetikem ve znaku JEZDIT (na kole, na motorce, na koni…)

0113qima

Podívejme se opět na větu s maminkou a koněm…

mamamamamafsm

妈妈骂马吗? 

<Māma mà mǎ ma?>  

Maminka _ nadávat _ kůň _ otázková částice ma? 

NADÁVÁ MAMINKA KOŇOVI?

Druhý znak od konce je kůň. To, že se vyskytuje i v dalších znacích je dáno tím, že v nich plní roli fonetika.

Čím se znaky liší, jsou dodatečné významové komponenty. Ve znaku MAMINKA je jím ŽENA. Ve znaku NADÁVAT jsou nahoře dvakrát ÚSTA. V tázací částici jsou jedna ÚSTA.

oddeleni2

Na tomto vizuálu vidíte, že znaky zpravidla nejsou unikátní obrázky, ale sestávají z komponentů, které se opakují…

Obecná pravidla pro psaní čínských znaků:

 • Snažte se znaky zpočátku psát co nejpomaleji, mít nad nimi co největší kontrolu.
 • Při chybě nic nedopisujte, neopravujte, prostě znak napište znovu a lépe.
 • Ideální je psát do čtverečkovaného sešitu, usnadní vám kompozici. Co znak to 2×2 čtverečky, není-li to vyloženě nemožné:)
 • Dodržujte dané pořadí tahů. Dodržování pořadí tahů usnadňuje zapamatování (pokud byste znak psali pokaždé jinak, nevytvoříte potřebné mozkové spoje) a jsou na něm založené rozpoznávací mechanismy některých elektronických slovníků.

Základní pravidla pořadí tahů:

Podívejte se nejprve na psaní znaku <píng> HLADINA, ROVNOVÁHA.

ping2

 • Základním směrem psaní čínských znaků je ze shora dolů a zleva doprava.
 • Kříží-li se vodorovná a svislá, píšeme nejprve vodorovnou.

Znak  <píng> se skládá z omezeného počtu tahů, podívejme se proto na znak  <yǒng> NAVŽDY.

Na tomto znaku se zpravidla demonstruje většina tahů, z jakých se čínské znaky (v různých variacích) skládají. 

 

foreverRED

 • levá a pravá část znaku si jsou vizuálně podobné, ale nenechte se mýlit: levou část píšeme jedním tahem (což znamená, že pero v okamžiku zlomu nezvedáme z papíru), pravá část sestává ze dvou tahů.
 • zaseknutí, které zde vidíte u svislého tahu, je častým vizuálním prvkem – nezapomínejte na něj, pokud do znaku patří (ale nepoužívejte ho tam, kam nepatří). Zaseknutí je třeba udělat ostré – to znamená zastavit pero (nezvedat) a ostře se vrátit nahoru.

Znak DŮVĚRA  <xìn> je 亻 „člověk“, který stojí za svým 言  „slovem“.

oie_14211145WtZwC13U (1)

Znak  <ài> LÁSKA je nejen krásný, ale také zajímavý ze vzdělávací perspektivy…

aiVetsiRED

 •  na tomto znaku nás zajímá hned první tah. Všimněte si, že není zcela vodorovný, směřuje ze shora dolů. A tak jako voda padá dolů, i my píšeme znak zleva doprava – ze shora dolů. Po čase zjistíte, že psaní znaků je zpravidla intuitivní a vychází z „logiky věci“. 

Nemyslím si, že je ku prospěchu zahlcovat vás všemi možnými pravidly, které by vám akorát zamotaly hlavu. Jako mnohem přirozenější se mi zdá podívat se u znaků, kde si nejste jistí, na jejich správné psaní. V dnešní době je to otázka jednoho kliknutí, například na zdařilý slovník Archchinese, který obsahuje animace psaní čínských znaků – bez epileptického blikání…

oddeleni2

sipkaVlevo4 (kopie)stred7 (kopie)sipkaVpravo12 (kopie)