Lekce1

lekce1-1

Díky mikrotextům v bloku 1.1 se naučíte:

  • základní zájmena já, ty on(a), my, vy, oni…
  • jednoduchou “zdravící” konverzaci
  • sloveso “být (něčím)”
  • zápor
  • základní slovosled a jeden ze základních způsobů, jak položit otázku  
  • slovo milovat a další…

lekce1-2

V tomto bloku se seznámíme se slovesy být někde, chtít, mít a podíváme se na vzájemně související zájmena tady, tam, kde a toto, tamto, co?. 

Také se naučíte několik základních nápojů a další způsob, jak vytvořit otázku

 lekce1-3

  • jak se jmenujete?
  • odkud jste?
  • co děláte za práci?
  • rád Vás poznávám

story-1

Toto je Kif Gren…

oddeleni1

V blocích je gramatika představována stručně, pro komplexní porozumění doporučujeme podívat se zvlášť na hlavní gramatická témata této lekce…

Zájmena (zajímají nás zatím pouze zájmena osobní a ukazovací): zajmenaXxSMRED

Slovesa být” (zajímají nás všechna): tobe@

Otázky (zatím stačí způsoby kladení otázek): questionX

 

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.