Lekce2

lekce2-1

  • minulá akce (oznamovací věta, zápor, otázka)
  • sloveso jít někam a další

lekce2-2

  • slovosled: určení místa a času
  • jmenný přívlastek

lekce2-3

  • dialog: Tam jsou věci

story-2

Kifovi je velmi špatně…