Nápad

YiIdeafsm

<yì> nápad, myšlenka, očekávání, pozornost, význam

oddeleni2

Znak se skládá z komponentů <yīn> zvuk a  <xīn> srdce. 

Jedná se tedy o „zvuk srdce“. Když si uvědomíme, že čínské myšlení neodděluje rozum a city, mozek od srdce, že myšlení stejně jako cítění má centrum v srdci, jsme o kus blíž k porozumění tomuto jinak dost těžce uchopitelnému znaku.

Mysl (srdce) produkuje myšlenky, nápady, má vůči světu svá očekávání, věcem kolem sebe dává smysl a význam. Aby však mohla správně fungovat, musí umět pracovat s pozorností.

oddeleni2

Jak čínsky napíšeme DÁVAT POZOR?

意见
yìjiàn
NÁMITKA
生意
shēngyì
BYZNYS
注意
zhùyì
DÁVAT POZOR
故意
gùyì
SCHVÁLNĚ
Pinyin 汉字
SOUND ON

Pokud slova neznáte, projděte si teoretickou část…

yisiFiltr

意思 <yìsi> (význam+význam) VÝZNAM

你是什么意思?

<Nǐ shì shénme yìsi?>

Ty být jaký smysl? „Co tím myslíš?

 

Přeložte: CO ZNAMENÁ TOTO SLOVO?

klíč

这个词是什么意思?

<Zhège cí shì shénme yìsi?>

Toto slovo být jaký smysl? 

 

满意 <mǎnyì> (naplněná+očekávání) SPOKOJENÝ

 

Přeložte: JSEM S TEBOU SPOKOJENÝ.

klíč

我对你很满意。

<Wǒ duì nǐ hěn mǎnyì.>

Já vůči tobě být spokojený. 

více: PŘEDLOŽKY 

 

 <shēngyì > (produkovat+nápady) BUSINESS

 

Přeložte: UMÍM DĚLAT BYZNYS.

klíč

我会做生意。

<Wǒ huì zuò shēngyì.>  

 

Přeložte: CHCI JET DO ČÍNY DĚLAT BYZNYS.

klíč

我想去中国做生意。

<Wǒ xiǎng qù Zhōngguó zuò shēngyì.>  

 

注意 <zhùyì> (lít jedním směrem+pozornost) SOUSTŘEDIT SE, DÁVAT POZOR

ZHUYIsmallZHUYIsmall 

 

Přeložte: Prosím soustřeďte se, toto je důležité.

klíč

请注意,这个很重要。

<Qǐng zhùyì, zhège hěn zhòngyào.>  

 

意见 <yìjian> (nápad+pohled) NÁMITKA, PŘIPOMÍNKA

 

Přeložte: MÁM VÝHRADY K JEHO CHOVÁNÍ.

klíč

我对他的行为有意见。

<Wǒ duì tāde xíngwéi yǒu yìjiàn.>  

 

同意 <tóngyì> (společný+názor) SOUHLASIT 

tongyiFiltr

 

Přeložte: SOUHLASÍM S TVOU NÁMITKOU.

klíč

我同意你的意见。

<Wǒ tóngyì nǐ de yìjiàn.>  

 

意外 <yìwài> (očekávání+vně) NEOČEKÁVANÝ

故意 <gùyì> SCHVÁLNĚ

oddeleni2

wotongyi2

 

oddeleni2

slova