Příběh – Kapitola 2: Kifovi je velmi špatně

Tento text navazuje na tři bloky druhé lekce…

Přečtení znaků vám usnadní doplněk perapera (pro Chrome a Firefox)

 

Kif的身体有很大的问题

<KIF de shēntǐ yǒu hěn dà de wèntí.>

Kif částice_de tělo (zdraví) má velký_de problém. “Kif má velký zdravotní problém.”

Gram.: částice <de> vytváří jmenný přívlastek

 

他喝了很多茶,现在很不舒服

<Tā hēle hěnduō chá, xiànzài hěn bù shūfu.>

On pít částice_le hodně čaje, teď velmi ne (být) pohodlný.  “Vypil hodně čaje, teď je mu velmi zle.”

Gram.: částici <le> zde používáme k vyjádření ukončení akceje jednak “brzda proti srovnávání” (viz. slovesa být), krom toho znamená “velmi”.

 

他不知道该做什么。

<Tā bù zhīdào gāi zuò shénme.>

On ne vědět mělo_by_se dělat co.   “Neví, co by měl dělat.”

Sloveso “mělo by se” viz modální slovesa

 

朋友家人,他们也不知道该做什么。

<Tā wèn le péngyǒujiārén, tāmen yě bù zhīdào gāi zuò shénme.>

On ptát se částice_le kamarádů rodinných_lidí, oni taky nevědět mělo by se dělat co.

 

没有去看病

<Tā hái méiyǒu qù kàn bìng.>

On ještě meiyou jít dívat_se_na nemoc.  “Ještě nebyl za doktorem.”

Gram.: zápor v minulosti vytváříme pomocí 没有 <meiyou> viz. ukončená akce

Jak čínsky napíšeme ZEPTAT SE / POŽÁDAT?

wèn
ZEPTAT SE / POŽÁDAT
hái
JEŠTĚ, STÁLE
身体
shēntǐ
TĚLO / ZDRAVÍ
gāi
MĚLO BY SE
Pinyin 汉字
SOUND ON

 

gaiZuoShenMe

gaiInst

Slovo VĚDĚT se skládá ze znaků ZNÁT a CESTA – znát cestu. CESTA, DAO, je základním konceptem taoistické filosofie.

Kifův mizerný stav inspiroval nadějného tvůrce elektronické hudby 80M ke složení tohoto minitracku:

sipkaVlevo9 stred9 sipkaVpravo9

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.