Příběh 10

Příběh Kifa Grena – Kapitola 10: Záchodky na letišti

kifzachody2