Mám se dobře

Ve videu byly použity následující věty:

你好! <Nǐ hǎo> Dobrý den / Ahoj

你好吗? <Nǐ hǎo ma?> Máš (Máte) se dobře?

我很好。 <Wǒ hěn hǎo.> Mám se dobře.

你叫什么名字? <Nǐ jiào shénme míngzì?>  Ty jmenovat jakým jménem?

我叫云飞。  <Wǒ jiào Yún Fēi.>  Jmenuji se Yun Fei.

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.