Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chcete se naučit čínsky? Chcete se naučit jakýkoli jiný jazyk?

Zde je několik stručných rad.

 

1. Slova se učte ve větách, nikoli samostatně.

 • mozek potřebuje souvislosti k budování informační sítě
 • učení se větám vám automatizuje gramatiku

2. jazyk je živá věc – žijte jej

 • co nejrychleji si osvojte základní gramatiku (většina toho, co člověk potřebuje, je beztak přítomný čas a pár doplňků k němu…)
 • gramatickou kostru obalujte slovíčky ze svého života. Ke slovům a frázím, která se vás týkají, chováte silnější emoce – emoce usnadňují zapamatování. Když máte chviličku, překládejte si, co zrovna děláte.
 • máte v kapse smartphone? To znamená, že u sebe permanentně nosíte slovník a nic vám nechybí…

3. opakujte

Víte, co mimo jiné dělá mozek při spánku? Třídí informace na ty, co ponechá, a na ty, kterých se zbaví. A víte, podle čeho se rozhoduje? Kritéria jsou dvě:

 • je s informací spojená emoce? Čím je emoce silnější, tím je zapamatování hlubší.
 • je informace opakovaná? Čím častěji se informace ve vědomí vyskytuje, tím lépe se zapamatuje.

Tyto stručné rady se dají ještě víc zhustit do následující animace…

 OPAKUJTEwhREDsm

oddeleni2

 

Pokud Vás naopak téma zajímá do větší hloubky, zde je text, ze kterého rady vycházejí…

1.mozek, to je do velké míry síť vzájemně propletených informačních vazeb…

   脑 <nǎo> mozek

Možná si mozek – respektive jeho „paměťové centrum“ – představujete jako pevný disk svého počítače a divíte se, jak je možné, že se z něj pracně naučené informace tak snadno vytrácejí. Odpověď je jednoduchá – naše paměťová centra nejsou pevné disky. Fungují docela jinak…

Podívejte se na obrázek mozku nahoře. Že to není mozek, ale strom? Přesto, když chceme, můžeme v něm mozek vidět – můžeme na sebe dva různé obrazy volně asociovat.

Schopnost asociovat je úzce spojena s tím, jak nejdokonalejší nástroj známého vesmíru obecně funguje. Mozek je mocný orgán k vytváření informační sítě. Mozek pracuje s informacemi tak, že si je dává do vzájemných vztahů, hledá souvislosti a podobnosti, porovnává – to vše, aby dal význam všemu, co se děje kolem nás, a umožnil nám přežít. 

Přirozeností našeho myšlení je zasazovat si jednotlivá dílčí data do sítě vzájemně propojených informací.

…Z toho vyplývá jednoduchá věc – pokud se naučíte slovíčko (nebo jakýkoli jiný fakt) izolovaně, jak je stále hluboce zakořeněnou praxí našeho školství, tak tato informace v mozku určitou dobu zůstane, ale jelikož je jakoby ve vakuu, protože se nemá čeho chytit, tak se za velmi krátkou dobu vypaří. Přitom stačí tak málo… Už jen to, že si slovíčko spojíte s určitou větou, velmi zvyšuje šance na úspěšné zapamatování.

 • Z vlastní praxe mám ověřeno, že když si studenti nemohou vzpomenout na určité slovo a já jim přeříkám začátek věty, ve které jsme se ho učili, ve většině případů jim naskočí. Proto radím: Učte se slova ve větách, nikoli samostatně. A samozřejmě – čím praktičtější a použitelnější věta, tím lépe. Kifův příběh je vystavěn na tomto principu. Doporučujeme číst a poslouchat příběh až do co nejhlubšího zautomatizování, protože tím se naučíte jak slovíčka, tak navíc většinu základních gramatických jevů. 
 • Založte si slovníček, kde kromě slovíčka a významu budete mít i větu, ve které jste se se slovem setkali. Naučte se celou větu.

Víme již, že fungování mozku je ve velké míře založeno na propojování dat a vytváření „informačních větví“. To samé platí pro paměť, a právě na tom je založeno další  zásadní pravidlo úspěšného studia:

čím víc si věci propojujete, když se je učíte, tím víc si budete pamatovat – a to paradoxně i přesto, že takto toho do hlavy musíte zpočátku dostat kvantitativně víc. 

Jinými slovy: čím více informacemi nakrmíte svůj mozek, tím víc si budete pamatovat. Pod jednou podmínkou: Musíte znát souvislosti mezi informacemi.

wang4RED   网  <wǎng> síť

INFORMATION IS CONNECTION

Pokud jste se rozhodli pro studium čínštiny, přijměte prosím mé upřímné blahopřání, protože čínský jazyk je díky své vnitřní logice ideálním polem, na kterém můžete tento princip dosytosti aplikovat… 

 • slova v čínštině se skládají ze znaků, které se vyskytují v mnoha jiných slovech. Když se učíte nové slovíčko, velmi doporučuji, abyste se vydali na menší putování slovníkem a podívali se, v jakých dalších slovech se jednotlivé znaky vyskytují. (S online nástroji je to již velmi snadné, doporučuji například Archchinese v sekci odkazy.) Často budete překvapeni, kolik nových slov se takto s minimálním úsilím naučíte – protože se skládají ze znaků, které jste již znali, stačilo jen si je spojit… (doporučuji vyfiltrovat slova podle frekvence použití, ať se učíte jen ta užitečná).
 • stejně jako se slova skládají ze znaků, skládají se čínské znaky z komponentů, které se rovněž opakují. Při učení se čínských znaků vám doporučuji rozkládat si je na komponenty a promínat si, v jakých dalších znacích už jste daný komponent viděli.
 • k rozkládání čínských znaků na komponenty dobře poslouží internetový slovník Archchinese. Zajímavým a relativně poutavým online nástrojem je rovněž Memrise, který využívá animací a jiných technik k tomu, aby vám pomohl vytvořit tzv. memory hooks, čili pomůcky pro zapamatování. 

Učte se spojovat si informace do souvislostí. Nejen, že budete více chápat, také si více zapamatujete…

 

2. jazyk je živá věc – žijte jej

   生活 <shēnghuó>  žít, život

Stále přetrvávajícím přístupem většiny lidí k učení se cizímu jazyku je rovnice:

cizí jazyk = jeden kurz v jazykové škole jednou týdně (u pilných žáků navíc 30 minut den před lekcí)

Tím pádem je kontakt s jazykem minimální a navíc – odehrává se ve stále stejném (sterilním) prostředí, s plus-mínus stále stejnými lidmi. Když pak dojde na potřebu reagovat v normální životní situaci, je student náhle zcela bezradný a vykolejený, protože zkrátka cizí jazyk = kurz ve sterilní třídě, nikoli fungování v reálných situacích.

Zapomeňte na tuto nesmyslnou rovnici! Jazyk je všechno kolem nás. Každý předmět, každá činnost.

 • Nesvazujte své jazykové aktivity s učebnicemi plnými slovíček, která nikdy nevyužijete. Kvalitní jazyková učebnice vám má pomoci si rychle a efektivně osvojit jazykovou kostru – tedy gramatiku. Svalová hmota – tedy slovní zásoba, kterou kostru obalíte, by měla co nejvíc vycházet z vaší reality a z vašich potřeb, nikoli z hlav kreativců jazykových nakladatelství. 
 • Chtějte po svém lektorovi, aby vás co nejrychleji naučil chodit v základních gramatických pravidlech (slovosled, základní vazby, spojky, předložky, pohybování se v čase.)
 • Jakmile pro vás gramatika nebude překážkou, přenášejte jazyk do svých denních aktivit. Čekáte na tramvaj? Přeložte si to! Vypadlo vám slovíčko „čekat“? Najděte si ho na svém smartphonu ve slovníku. Nejste si překladem jistí? Zapište si větu a zeptejte se na hodině, nebo lektorovi po domluvě rovnou napište na zeď na fb – ať se i ostatní přiučí… 
 • Možná vám ze začátku bude dělat problém si na překládání navyknout… Nastavte si tedy několik denních upomínek a jakmile vám mobil zapípá, přeložte si, co zrovna děláte. Po čase se vám to stane přirozeným. Zjistíte, že slova, která se naučíte takto „za provozu“ v proměnlivém prostředí, se vám budou pamatovat mnohem lépe, než slova z učebny – protože k nim máte vlastní vzpomínku, vlastní asociaci. Se svými studenty během teplých měsíců dělám občas hodiny formou procházek a mám odzkoušeno, že když se naučí říct „přejít přes cestu“ při přecházení přes cestu, zápis do paměti je už napoprvé velmi hluboký… Nezapomeňte věty, které jste nabyli po vlastní ose, konzultovat s lektorem.
 • Zanedlouho zjistíte, jak se vám s tímto přístupem slovní zásoba rozšířila o slova z vašich životů, která se týkají unikátně vás. Také platí, že slova, ke kterým máte vztah, se vám učí mnohem líp, na rozdíl od všech těch „kolejí zahraničních studentů“, „bowlingových koulí“ a dalších lahůdek, které velmi pravděpodobně nikdy nevyužijete. (Tímto mi dovolte obhájit slovíčko „čarodějnice“ ve třetí lekci příběhu, které bylo potřeba kvůli ilustraci :)
 • Jakmile si navíc navyknete být s jazykem v pravidelném kontaktu ve své hlavě, budou vaše reakce na výzvy reálného světa mnohem pohotovější. A to hlavně proto, že jste vytvořili novou rovnici:

cizí jazyk = můj svět všude kolem, v každé situaci

 

3. „jak když bičem mrská“

fuREDsm   复  <fù> opakovat

K memorování jsme získali negativní přístup – právě proto, že jej máme spojený s neúčinným biflování izolovaných faktů. Ve škole nás nutili pamatovat si jednotlivá slovíčka, historická data bez hlubších souvislostí. Výsledkem byla prázdná hlava do jednoho týdne. Tak jsme zanevřeli k memorování jako takovému…

Problém přitom nebyl v metodě, ale v obsahu. Pokud se nabiflujete izolovaný fakt, nic to nezmění na tom, že je to stále izolovaný fakt, který se v hlavě nemá k čemu navázat, takže se rychle vypaří. Samotná metoda memorování přitom má ve studiu své neopomenutelné místo…

 • nespoléhejte se na to, že větu seskládáte z gramatických pouček, až to budete potřebovat. Na to většinou není čas. Raději se namrskejte vzorové „ikonické“ věty, ve kterých pak jen stačí obměnit pár slovíček. Používání vzorových vět má velkou výhodu: jste si jistí jejich správností, tím pádem máte v řeči mnohem větší jistotu, než když větu „lepíte na místě“.
 • učíte-li se znaky, doporučujeme nejprve si znak rozložit na komponenty (viz výše), a pak opakovat a opakovat. Skvěle poslouží Pleco pro Android (na rozdíl od iOS verze si v něm můžete vytvářet opakovací kartičky) nebo software Anki pro různé platformy (v mobilní verzi placený).

 

vyukaProNarocne

oddeleni2