EFEKTIVNĚ – FLEXIBILNĚ – ZÁBAVNĚ – EKONOMICKY

CO POTŘEBUJETE?
  • stabilní připojení, kamera není potřeba, jde výhradně o přenos zvuku.
  • Skype
JAKOU ZVOLIT DÉLKU KURZU?

Doporučujeme volit více kratších lekcí, například dvě půlhodinovky či tři dvacetiminutovky týdně

  • při kratších lekcích lépe využijete mentální kapacitu, mozek se tak neunaví
  • dvacet minut či půl hodiny najdete v rámci pracovního dne snáze než celou hodinu
  • s jazykem udržíte bližší kontakt, když se uslyšíme dvakrát třikrát týdně
JAK PROBÍHÁ VÝUKA?
  • v podstatě jako u jakéhokoli jiného kurzu – konverzujeme, seznamujeme se s gramatikou, překládáme věty, pilujeme výslovnost
  • psát čínské znaky se naučíte pomocí online nástrojů (animace se správným postupem)
KDO VEDE VÝUKU?

Garantem všech kurzů je Filip Mráček, zakladatel tohoto webu.

V případě nutnosti zaskakují za Filipa kvalifikvaní lektoři, kteří učí podle metodiky a principů Hravě čínsky.

ZA KOLIK?
  • 500,- / 60 minut
  • 250,- / 30 minut
  • 180,- / 20 minut

Výuka může probíhat kdykoli – po vzájemné domluvě.

ja